Hướng dẫn đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Quận 10 quản lý

Hướng dẫn đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Quận 10 quản lý.

Xem tại đây: http://thcsnguyenvanto.hcm.edu.vn/van-ban/huong-dan-danh-gia-phan-loai-hang-quy-theo-hieu-qua-cong-viec-doi-voi-can-bo-co-vbct42253-343689.aspx

 

Ngôn ngữ

vien

Thông tin đến quý phụ huynh và học sinh

Hiện tại web trường đang hoạt động chính thức với địa chỉ:

http://thcsnguyenvanto.hcm.edu.vn

Tên miền
http://nguyenvanto-hcm.edu.vn 
đang sử dụng tạm thời và ngưng sử dụng trong thời gian tới


Bài viết trên các trang báo online:

* Trải nghiệm cùng nông dân làng hoa SaDec

- Báo đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp  click xem.

- Báo thành phố SaDec  click xem.

- Báo Đồng Tháp Online  click xem.

- Báo nhân dân click xem

* Học từ trải nghiệm  click xem.

1. Học sinh chưa biết bơi nhà trường sẽ dạy miễn phí click xem.

2. Buổi ăn trưa khác lạ ở trường học "3 riêng"  về bán trú click xem.

3. Dạy học sinh những kỹ năng ngoài trang sách click xem.

 

Thời khóa biểu

Tìm kiếm

Thành Viên Đăng nhập