CẤU TRÚC ĐỀ TUYỂN SINH 10 MÔN TOÁN NĂM HỌC 2017-2018

1/ĐỀ TS 2017-2018: Cấu trúc; ĐỀ THAM KHẢO CỦA Q1 

(Chốt lại trong buổi họp chiều 14/02/2017 do SGD tổ chức: Câu 3 bỏ căn thức chứa chữ, chỉ tính căn số. Bài toán thực tế dạng bất kì, không quá khó, đọc hiểu là làm được)

2/ĐỀ TK TS 2016-2017:

QUẬN 1

QUẬN GV

QUẬN 11: ĐỀ, ĐÁP ÁN

3/ MINH HOẠ ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018 :

a/Cấu trúc đề

(Chốt lại trong buổi họp chiều 14/02/2017 do SGD tổ chức: Câu 3 bỏ căn thức chứa chữ, chỉ tính căn số. Bài toán thực tế dạng bất kì, không quá khó, đọc hiểu là làm được)

b/ Đề minh hoạ 1

c/ Đề minh hoạ 2

d/ Đề minh hoạ 3

Ngôn ngữ

vien

Thời khóa biểu

Tìm kiếm

Thành Viên Đăng nhập